تخفیفهای مربوط به پروژه دانشجویی

تخفیفهای ویژه برای انجام پروژه های دانشگاهی

تخفیف انجام پروژه دانشجویی

در هر سفارش، با توجه به مبلغ فاکتور فعلی در موضوع پروژه دانشجویی یک نرخ مشخصی از تخفیف برای پروژه بعدی برای شما در نظر میگیرد. مثلا اگر مبلغ فاکتور فعلی شما 120 هزار تومان باشد، برای کار بعدی(تخفیف کار بعدی) ایکس هزار تومان تخفیف لحاظ میشود و در صورتی که دوستتان را به ما معرفی کنید (تخفیف معرفی مشتری) 2 ایکس هزار تومان به کارت شما به صورت خودکار برگشت داده می شود.

تخفیف انجام پروژه دانشجویی

موسسه پژوهشی پارس با توجه به انجام بالای پروژه ها و با توجه به اشنایی کامل با روش انجام پروژه های 0پروژه دانشجویی توانسته است هزینه های کارهای مربوط به پروژه دانشجویی را تا حدود زیادی کاهش دهد به همین منظورمورد ذیل را به عنوان تخفیف های ویژه به شما پیشنهاد میدهد

تخفیف انجام پروژه دانشجویی

ما امیدوار هستیم از کار ما به قدری راضی باشید که معرف ما به دوستانتان باشید و بخواهید آنها نیز همانند شماکار پروژه دانشجویی ای خود را با اعتماد و ارامش به انجام رسانند. در صورتی که پروژه پروژه دانشجویی سفارش دهید، در فاکتور شما، مبلغ تخفیف معرفی یک دوست مشخص میشود که به حساب شما برگشت داده می شود

تخفیف انجام پروژه دانشجویی

شما میتوانید در سفارشهای بعدی خود برای پروژه های مرتبط با پروژه دانشجویی از ما 20 تا 50 درصد تخفیف بگیرید. مبلغ دقیق تخفیف درپیش فاکتور شما درج می شود و شما میتوانید در پروژه های بعدی از ان استفاده کنید.

تخفیف انجام پروژه دانشجویی

شما میتوانید تخفیفهای فصلی انجام پروژه های پروژه دانشجویی را از ما جویا شوید. ما کاتالوگ مربوط به تخفیفها و آفرها را برای شما در تلگرام یا ایمیل ارسال خواهیم نمود تا در صورت تمایل از آنها استفاده نمایید. تخفیفهای پروژه های پروژه دانشجویی با توجه به کمی کار در یک زمان کاری و یا وجود کارشناس مرتبط به موضوع وابسته میباشد


روشهای ارزیابی تخفیف برای سفارش پروژه پروژه دانشجویی؛

در هر سفارش، با توجه به مبلغ فاکتور فعلی در موضوع پروژه دانشجویی یک نرخ مشخصی از تخفیف برای پروژه بعدی برای شما در نظر میگیرد. مثلا اگر مبلغ فاکتور فعلی شما 120 هزار تومان باشد، برای کار بعدی(تخفیف کار بعدی) ایکس هزار تومان تخفیف لحاظ میشود و در صورتی که دوستتان را به ما معرفی کنید (تخفیف معرفی مشتری) 2 ایکس هزار تومان به کارت شما به صورت خودکار برگشت داده می شود.

تخفیفهای ویژه دانشجویی پروژه دانشجویی؛

موسسه پژوهشی پارس با توجه به انجام بالای پروژه ها و با توجه به اشنایی کامل با روش انجام پروژه های 0پروژه دانشجویی توانسته است هزینه های کارهای مربوط به پروژه دانشجویی را تا حدود زیادی کاهش دهد به همین منظورمورد ذیل را به عنوان تخفیف های ویژه به شما پیشنهاد میدهد

ما را به دوستانپروژه دانشجویی ای خود معرفی کنید

ما امیدوار هستیم از کار ما به قدری راضی باشید که معرف ما به دوستانتان باشید و بخواهید آنها نیز همانند شماکار پروژه دانشجویی ای خود را با اعتماد و ارامش به انجام رسانند. در صورتی که پروژه پروژه دانشجویی سفارش دهید، در فاکتور شما، مبلغ تخفیف معرفی یک دوست مشخص میشود که به حساب شما برگشت داده می شود

تخفیف معرفی نفر بعدی پروژه دانشجویی

شما میتوانید در سفارشهای بعدی خود برای پروژه های مرتبط با پروژه دانشجویی از ما 20 تا 50 درصد تخفیف بگیرید. مبلغ دقیق تخفیف درپیش فاکتور شما درج می شود و شما میتوانید در پروژه های بعدی از ان استفاده کنید.

از تخفیفهای فصلی ما استفاده نمایید پروژه دانشجویی

شما میتوانید تخفیفهای فصلی انجام پروژه های پروژه دانشجویی را از ما جویا شوید. ما کاتالوگ مربوط به تخفیفها و آفرها را برای شما در تلگرام یا ایمیل ارسال خواهیم نمود تا در صورت تمایل از آنها استفاده نمایید. تخفیفهای پروژه های پروژه دانشجویی با توجه به کمی کار در یک زمان کاری و یا وجود کارشناس مرتبط به موضوع وابسته میباشد

سوالات متداول

می توانید سوالات خود را در اینجا بنویسید. همکاران موسسه در اولین فرصت پاسخ آن را ثبت خواهند کرد

مایلم جواب سوالم را در واتزاپ ارسال کنید(در سایت نمایش داده نمیشود)

متن پیام

khat khat